FLL pamatvērtības ir FLL programmas stūrakmeņi. Tās būtiski atšķir FLL programmu no citām līdzīgām programmām.
Pamatvērtības māca dalībniekiem, ka draudzīga sacenšanās un savstarpēji ieguvumi nav dažādi nesavietojami mērķi un savstarpēja izpalīdzēšana ir komandas darbības pamats.
• Mēs esam komanda.
• Mēs strādājam, lai atrastu risinājumus treneru un mentoru vadībā.
• Mēs zinām, ka mūsu treneriem un mentoriem nav zināmas visas atbildes, mēs mācāmies kopā.
• Mēs cienām draudzīgu konkurenci.
• Tas, ko mēs atklājam, iemācāmies, ir vērtīgāks nekā uzvara sacensībās.
• Mēs dalāmies ar citiem savos atklājumos.
• Mēs demonstrējam labdabīgo profesionālismu un kooperēšanos it visā, ko darām.
• Mums kopā ir interesanti!